Beauty and Nail Trend

Beauty en Nagelstyliste

Algemene voorwaarden & privacy verklaring van Beauty and nail Trend

Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en betalingen tussen salon en cliënt waarop Beauty and nail Trend deze voorwaarden van toepassing verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Afspraken
De cliënt dient de afspraak uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren, als de cliënt is verhinderd. Wanneer de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty and nail Trend 100% van het totale bedrag van de behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten te laat op de afgesproken tijd in de salon komt, mag Beauty and nail Trend de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten te laat is staat beauty en nail trend in haar recht om de afspraak te annuleren en volle bedrag in rekening te brengen voor de verloren tijd en het niet kunnen uitvoeren van de behandeling.

Betalingen
Beauty and nail Trend vermeld netjes alle prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Beauty and nail Trend meld 1 maand voor de ingangsdatum de prijswijzigingen duidelijk op de website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient na de behandeling direct te betalen via pin of contant. Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen.

Garantie
Beauty and nail Trend geeft 1 week garantie op alle behandelingen.
De garantie voor de wimpers/nagels vervallen indien:
De cliënt de wimpers/nagels bij een andere salon heeft laten opvullen.
De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of heftig heeft gewreven.
De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door Beauty and nail Trend geadviseerd is. (bijvoorbeeld nagelriemolie)
De cliënt mascara / make up heeft gebruikt op de wimperextensions.
De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimpers, zoals die beschreven staan in de adviesfolder niet heeft opgevolgd.
De cliënt zich niet aan de 24 uur regel heeft gehouden van het drooghouden van de wimperextensions of lash lift.
De cliënt de producten niet heeft gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.

Privacy en persoonsgegevens
De cliënt dient bij het maken van een afspraak zijn/haar gegevens in te voeren, Beauty and nail Trend zal deze gegevens nooit vrijgeven aan derden.

Geheimhouding
Beauty and nail Trend is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens de behandeling. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty and nail Trend verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Beauty and nail Trend kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, schade of het verliezen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Wanneer er in zeldzame gevallen irritatie, ontstekingen of allergieën optreden bij de cliënt zal Beauty and nail Trend hier niet verantwoordelijk voor gesteld kunnen worden en zal de cliënt eventuele dokterskosten, ziekenhuis kosten, reiskosten, kosten door het niet kunnen werken en overige kosten die hierbij te pas komen voor eigen rekening nemen.
Beschadiging en diefstal
Beauty and nail Trend zal diefstal altijd melden bij de politie. Beauty and nail Trend heeft het recht om de cliënt aansprakelijk te stellen bij het beschadigen van meubilair, apparatuur of producten

Klachten
Wanneer de cliënt een klacht heeft over de behandeling of product moet de cliënt zo spoedig mogelijk contact opnemen met Beauty and nail Trend, noch binnen 5 werkdagen schriftelijk gemeld worden bij de eigenaar van Beauty and nail Trend. Indien de klacht verwerkt is zal Beauty and nail Trend contact opnemen met de cliënt en de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit het betaalde bedrag voor de uitgevoerde behandeling kunnen terug vragen.

Gedrag in de salon
De cliënt dient zich in de salon fatsoenlijk te gedragen, volgens de algemene normen. Indien de cliënt onfatsoenlijk gedrag vertoont en na herhaaldelijke waarschuwingen het gedrag blijft vertonen, heeft Beauty and nail Trend het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren.

Privacy verklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beauty and nail Trend verwerkt van haar klanten. Wanneer je klant wordt bij Beauty and nail Trend of om andere redenen je persoonsgegevens aan Beauty and nail Trend verstrekt, geef je toestemming om u persoonsgegevens met deze voorwaarden te verwerken. Beauty and nail Trend raad u aan om de privacy verklaring door te lezen.

Verantwoordelijk
De salon Beauty and nail Trend is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonlijke gegevens.
De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt
Voor- en achternaam
Adresgegevens en postadres.
Mailadres en telefoonnummer.
Eventuele gezondheidsgegevens
Voor- en na foto’s
De persoonsgegevens zullen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
Uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer zullen gebruikt worden voor contact over de afspraken en eventuele annuleringen.
Uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor eventuele uitnodigingen, acties, informatie en diensten.
De voor- en na foto’s worden gedeeld op sociaal media, mits u hier toestemming voor geeft.

E-mail gegevens
Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het bevestigen, annuleren en herinneren aan uw afspraak.
Voor eventuele nieuwsbrieven.
Afmelden voor deze mailings is altijd mogelijk via het afmeldlink onderaan de mail.
Bewaren van de gegevens
Beauty and nail Trend bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Op dat moment zullen de persoonsgegevens vernietigd worden.

Beveiliging en bewerkers
Ter bescherming heeft Beauty and nail Trend passende maatregelen getroffen. Voor het verwerken van uw persoonsgegevens maakt Beauty and nail Trend gebruik van diensten van een derden verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkingscontract getekend.

Verwijdering en vragen klachten
U kunt bij de eigenaresse van Beauty and nail Trend een verzoek indienen om uw gegevens in te zien. Het verwijderen van de gegevens zal wel via de eigenaresse van Beauty and nail Trend gaan.
Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop Beauty and nail Trend uw persoons gegevens verwerkt of behandelt, kunt u contact opnemen met de eigenaresse.

Bij eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring kunt u contact opnemen via info@beautyandnailtrend.nl

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Beauty and nail Trend raad u dan ook aan om regelmatig privacyverklaring te bekijken. Eventuele wijzigingen zullen via de website bekend gemaakt worden.

E-mailen
Bellen
Instagram